Британски съвет България, Министерство на образованието

Софийски фестивал на науката

2020Неопределена през
Май
Британски съвет, София (карта)

За девети пореден път Британски съвет България организира Софийски фестивал на науката, който се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и е част от Календара на културните събития на Столична община.

Както всяка година досега, и през 2019 една от главните цели на фестивала е да се представят по впечатляващ начин българската наука, българските учени и техните постижения. Фестивалът цели също и да представя пред аудитория от неспециалисти теми от областта на точните и природните науки (математика, физика, химия, биология, медицина, науки за Земята, инженерни науки, техника и технологии) и да популяризира научно съдържание на достъпен език пред широка публика.

През 2018 г. Софийският фестивал на науката включва 110 събития. Участват над 120 впечатляващи учени, от които 25 чуждестранни от 17 държави. Повече от 14 500 души са посетили събитията в зала, а 19 000 – изложбените пространства. Събитията от фестивала са привлекли интереса на над 2 500 ученици и техните повече от 200 учители.
99% от възрастната аудитория на фестивала е със завършено висше образование или в момента го придобива. 48% учат, работят или са заинтересовани от сферата на бизнеса и информационните технологии. Над 50% от посетителите на фестивала се интересуват от използването на науката в областите на здравеопазването, образованието и комуникациите.

Подобни събития
Разгледайте