Януари
01 петък

Станчинарски игри "Сурва" -карнавален празник в Петрич

пт, Януари 01, 2021 - пт, Януари 01, 2021
Петрич, Община Петрич

Описание

Новогодишните маскирания – карнавални и русалийските игри са два народни календарни обичая, запазили живия български дух на населението в подножието на Беласица. Те са свързани с така наречените „погани” или „мръсни дни“, започващи от Коледа (24 декември) и завършващи на Йордановден (6 януари). В миналото тези обичаи са се изпълнявали в продължение на целия период, а днес само на 1 януари – Василовден, който местните наричат „Сурва”.
Традицията сочи, че новогодишните маскирания са обичай, характерен за местното население, докато русалийските игри са донесени от големите бежански вълни, залели Петрич и района след 1913 г., като неговите носители са българите – преселници от Кукушко, Гевгелийско и Енидже Вардарско. С течение на времето двата обичая са се преплели и днес са неразделна част от обредната система на населението от Петрич и района. В града русалийските игри се съчетават със станчинарско (кукерско) шествие и представляват единен карнавален празник – Сурва.

Галерия

Още събития

Може би ще посетите
пн, Септември 30, 2024
София, София