читалище “Цвят”, Видин

Събор за автентичен фолклор “Дунавски ритми”, Видин

2022Неопределена през
Юни
открита сцена Видин (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Фолклорният събор съвпада с провеждането на Националния панаир на занаятите в гр. Видин и няма състезателен характер. Изявите на изпълнителите се наблюдават от специалисти. В него могат да участват фолклорни певчески и танцови групи за автентичен фолклор, групи за народни обичаи и детски игри и индивидуални изпълнители (певци, инструменталисти, разказвачи, баячи и др.). Провежда се и конкурс за автентичен костюм с награден фонд в три категории – женски, мъжки и детски костюм.

 

Подобни събития
Разгледайте