Община Велики Преслав, Археологически музей „Велики Преслав“

Събор на средновековното културно наследство ПРЕСЛАВНИ ДНИ

Събор на средновековното културно наследство. В чест на великия цар Симеон I, утвърдил българската народност и сложил отпечатък върху световната история. С перо и меч той издига българската култура до златния и апогей. Съборът се провежда в дворцов център на НИАР „Велики Преслав“ – 22 – 24 Май 2021 г. Организатори Община Велики Преслав, Археологически музей „Велики Преслав“, сдружение за въстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол, НД „Традиция“ – РК – Велики

Подобни събития
Разгледайте