ОБЩИНА СТРАЛДЖА, НЧ „ПРОСВЕТА - 1892” – ГР. СТРАЛДЖА

Традиционен събор на народното творчество „Мараш пее“ – Стралджа

2022Неопределена през
Май
гр. Стралджа (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Поредното издание на Традиционен събор на народното творчество „Мараш пее” ще се състои май в град Стралджа. Празникът цели да спомогне за съхраняване на българското народно творчество в неговото многообразие и колорит, да стимулира  интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции, както и да допринесе за осъществяване на приемственост между поколенията. Участие в събитието могат да вземат професионални и любителски танцови колективи. Те ще бъдат разпределени в три възрастови групи – до 14, от 14 до 25 и над 25 години.

В конкурсната програма съставите могат да се изявят в три основни направления :

  • любителски танцови колективи за автентичен фолклор – с времетраене на програмата до 10 минути;
  • любителски танцови колективи за обработен фолклор – блок – програма от сценично разработени танци с времетраене до 15 минути;
  • професионални ансамбли – с компактна музикално – танцова
    програма – времетраене до 20 минути.

Професионално жури, съставено от специалисти в областта на фолклорното изкуство, ще следи изявите на участниците и ще присъди първа, втора и трета награда във всяка от възрастовите групи. Ще бъдат връчени още Награда на Кмета на Община Стралджа и Специална награда.

Подобни събития
Разгледайте