Трети фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“, Хасково

2020Неопределена през
Октомври
читалище "Проф.Д-р Асен Златаров - 1961" гр. Хасково (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Фестивалът има за цел да популяризира песните на Тодор Кожухаров – любимец на три поколения българи, да съхрани и запази песенните образци на фолклорното богатство от Тракия.Провежда се от Народно читалище „Проф.Д-р Асен Златаров – 1961″ гр. Хасково със съдействието на Община Хасково. Целта е да се покажат певческите достижения на колективи от различни възрастови групи, като се осъществи приемственост между поколенията. Да се създаде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования в областта на песенното ни фолклорно богатство и да се утвърди присъствието на песента в съвременния живот и да се предостави възможност за обществено признание на участниците.

Името на Тодор Кожухаров е свързано с тракийската народна песен, който е удостоен със званието „ Почетен гражданин” на гр. Хасково.

Подобни събития
Разгледайте