НЧ „Тракия 2007“ с. Ракитница 

Трети фолклорен празник с песни за Капитан Петко войвода с. Ракитница 

Трети фолклорен празник с песни за Капитан Петко войвода  

НЧ „Тракия 2007“ с. Ракитница 

Подобни събития
Разгледайте