Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА)

ФАРА – Фестивал на Българската асоциация на комуникационните агенции

Фестивалът ФАРА на Българската асоциация на комуникационните агенции е най-големият форум на креативната индустрия в България.
Във ФАРА участват над 500 професионалисти от комуникационния бранш, представители на творчески професии, режисьори, продуценти, водещи рекламодатели, маркетинг специалисти, медии. Форумът представя най-добрите рекламни формати и кампании, създадени в България и реализирани в страната или в чужбина.

Комуникационните агенции демонстрират постиженията си в 26 различни категории: „Аудио-визуални форми и копирайтинг“, „Художествено оформление и дизайн“, „Дигитални форми и креативно използване на медиа“, „Кампании“ и др. ФАРА е също престижен форум за обучение с международни лектори и „сверяване на часовника“ с тенденциите
в индустрията по света. Програмата е наситена с презентации на международни лектори, които показват различна
перспектива за настоящето и бъдещето на комуникациите.

Подобни събития
Разгледайте