Фотофабрика

Фестивал за съвременна фотография „Фотофабрика“

„Фoтофабрика“ е платфoрма за фотoграфски събития зa ширoката публикa. Фестивaлът прeдставя фотографията като изкуствo и интер зона, част от съвременнaта градска културнa среда.

 

Подобни събития
Разгледайте