Ноември
15 четвъртък

Фестивал „Кино в длан”за филми, заснети с мобилни устройства, Шумен

чт, Ноември 15, 2018 - чт, Ноември 15, 2018
читалище „Добри Войников 1856“, Шумен, Община Шумен

Описание

Цел на провеждания фестивал „Кино в длан“ e популяризацията на независимото филмово творчество с помощта на модерните мобилни технологии.

Фестивалът се стреми да съдейства за изграждането на разностранно развити творчески личности, за формиране на социално активни граждани на Република България, които по пътя на осмислянето на културно-историческия опит, универсалните човешки ценности на родната и световната култура и овладяването на модерните технологии да постигнат своята личностна реализация.

Основните задачи на фестивала са: разпространение на общочовешките ценности с помощта на широките възможности на късометражното кино; откриване и насърчаване на талантливи млади хора, занимаващи се с кино, и създаване на платформа за тяхното представяне пред широк кръг зрители; подкрепа за младежката инициатива,насочена към реализацията на социално значими дейности; популяризиране на филмовото творчество сред младите хора, а също така привличането на вниманието им към новите възможности в съвременното кино; подпомагане на творческата активност на младите хора и стимулиране на нови и нестандартни за популяризация техни занимания с изкуство и нови медии; стимулиране развитието на късометражното кино по посока на иновативността и експеримента; иницииране на открит диалог между творческата младеж със средствата на киното.

Още събития

Може би ще посетите
пн, Септември 30, 2024
София, София