НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1872“

Фестивал на клубовете за народни хора „Автентични ритми“

2021Неопределена през
Октомври
Читалище „Хр. Ботев“, Нови пазар (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Основната цел на фестивала е популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор, чрез предоставяне възможност за изява на фолклорни групи от цялата страна и създаване условия за широк културен обмен. Фестивалът няма конкурсен характер и се провежда  в рамките на един ден.

Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора. Участниците не трябва да са професионалисти, няма ограничение на възрастта. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).

Танцовите трупи изпълняват от две до три хора, като едното е задължително да бъде от Североизточна България.

Подобни събития
Разгледайте