Община Левски, МКБППМН – Левски.

Фестивал на мажоретния танц „С танц и красота да направим по-добър света“, Левски

2022Неопределена през
Юни
Левски (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Мажоретният фестивал – празникът  на красотата, грацията и съвършенството, се провежда под патронажа на кмета на общината  и се организира  от  Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в гр.Левски под надслов  «С танц и красота да направим по – добър света». Фестивалът има за цел да популяризира и съдейства за развитие на извънкласни и извънучилищни дейности  за  превенция на рисковото поведение .

Възникнал в  резултат от постиженията на мажоретния състав на гр.Левски, с ръководители Валя Маркова  и Соня Дунева и подкрепата на Община Левски, фестивалът, който се провежда за седма поредна година  няма конкурсен характер.

По традиция празнично дефиле и концертна програма радват жителите на град Левски в първата половина на юни.

Подобни събития
Разгледайте