Драматичния театър в Ловеч, община Ловеч, Националния център за театър

Фестивал на младите творци „Дни на младата режисура“, Ловеч

2020Неопределена през
Октомври
Драматичния театър в Ловеч (карта)
ВХОД
БИЛЕТИ

 От 1999 г. в Ловеч се провежда фестивал на младите творци в театъра, представящ техни първи професионални опити. „Дни на младата режисура – Ловеч“ е проект, който спечелва конкурса за финансиране на оригинални проекти от Евро-българския фонд за развитие на изкуствата в рамките на програмата ФАР и е подпомогнат от Министерството на културата. Основната задача е да събере и да представи най-интересните постановки на младите български режисьори.
Фестивалът „Дните на младата режисура“ е продължение на провежданите през 80-те години в Ловеч театрални прегледи „Младежка сцена“ и „Преглед на режисьорските дебюти“. „Дните на младата режисура“ се провеждат ежегодно в началото на театралния сезон в Ловеч.

Подобни събития
Разгледайте