Община Свищов

Фестивал на хороигралците „Харизмата на хорото“, Свищов

2021Неопределена през
Юни
Свищов (карта)
ВХОД
БИЛЕТИ

Фестивалът на хороигралците „Харизмата на хорото“ се провежда под егидата на кмета на Община Свищов. Фестивалът е с конкурсен характер. Право на участие имат всички любителски танцови клубове и школи, изучаващи български народни хора. Такса – 7 лв. на участник. Таксите се заплащат по банков път. Копие от платежното нареждане се прилага към заявката.

Подобни събития
Разгледайте