Община Свищов

Фестивал на хороигралците „Харизмата на хорото“, Свищов

202020Съб
/06
Свищов (карта)
ВХОД
БИЛЕТИ

Фестивалът на хороигралците „Харизмата на хорото“ се провежда под егидата на кмета на Община Свищов. Фестивалът е с конкурсен характер. Право на участие имат всички любителски танцови клубове и школи, изучаващи български народни хора. Заявки за участие се приемат до 1 юни 2020 г. Такса – 7 лв. на участник. Таксите се заплащат по банков път. Копие от платежното нареждане се прилага към заявката.

Подобни събития
Разгледайте