Кметство и Народно читалище „Напредък 1927“ – с. Чепинци

XVIII Фестивал на шопския хумор, Чепинци

Фестивалът на шопския хумор в софийското село Чепинци се провежда на площада на селото от 18 години. В програма участие ще вземат танцьори, певци и хумористи от район Нови Искър като акцент е културата и фолклорът на шопския край. Активно участие в празника вземат самодейните състави от читалището в селото. Макар, че доста сме се променили в сравнение с нашите баби и дядовци, също се чувстваме шопи и с удоволствие пеем шопски песни, играем шопски хора и се смеем на шопския хумор.

Шопският хумор е еманация на здравата житейска философия на населението от Софийско, което го е формирало и извисило до нивото на национално богатство.

Подобни събития
Разгледайте