Народно читалище „Елин Пелин 1896“ – гр. Елин Пелин

ІІI Национален фестивал за китари и струнни инструменти „Пролетни струни“

2021Неопределена през
Април
Народно читалище „Елин Пелин 1896“ – гр. Елин Пелин (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Събитието е включено в културния календар на Община Елин Пелин.

Подобни събития
Разгледайте