Май
31 вторник

Фестивал "Сабантуй - България"

вт, Май 31, 2022 -
Южен парк - гр. София, Столична

Описание

Сдружение „Волжки булгари” за шеста поредна година организира културно-спортен семеен празник „Сабантуй”.

Същността на народния празник е достъпността за всички – независимо от националност или възраст. Сабантуй е обединяващ празник. Историците откриват корените на Сабантуй в дълбока древност. Празникът е бил свързан със земеделието и изразявал дълбоката връзка на човека със земята. Свитетелство за това е значението на самата дума «сабан» – рало, а «туй» означава сватба. Някога празничните ритуали били много и сложни, разтегнати във времето.
Сабантуй се е провеждал в няколко етапа. Като цяло всички ритуали били свързани с почитане на духовете на плодородието, на които хората са се молили за добра реколта. Днес Сабантуй е повод за всенародно веселие, в центъра, на което стои почитта към земята, към семейството, взаимопощта и приятелството. Това е всеобщ празник и всеки, независимо от националност, възраст и вероизповедание намира своето забавление или остава просто зрител.

Събитието се провежда под егида на ЮНЕСКО, патронажа на Руско посолство в България, с покрепата на Столична Община.

Още събития

Може би ще посетите

Няма резултати