Сдружение „Смело сърце”

Фестивал „Светът е за всички“

202001Нед
/11
05Чет
/11
Онлайн
ВХОД
СВОБОДЕН

Фестивалът „Светът е за всички – 2020 г.” се организира и провежда ежегодно от Сдружение „Смело сърце” и цели да се мотивират хората с увреждания да изявават своите творчески умения. Така ще се подпомогне превенцията на социалното им изключване и интеграцията им в обществото и ще им се даде възможност за изява в културния живот на Община и Област Русе.

През 2020г. поради съображения за сигурност във връзка с пандемията COVID-19, фестивалът ще се проведе:
* виртуално в два панела: концерт и изложба
* в периода 1-15 ноември 2020г.
* на фейсбук страницата на Фестивалът „Светът е за всички – 2020 г.” където може да се намери регламента и допълнителна информация за участие.