Септември
16 сряда

ФЕСТИВАЛ “125 ГОДИНИ ТПК – В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”, ВАРНА

ср, Септември 16, 2020 - чт, Септември 17, 2020
Центъра за култура, спорт и иновации, Варна

Описание

През настоящата година се навършват 125 г. от създаването на първата трудово-производителна кооперация (ТПК) в България. Още от своето създаване производителните кооперации са важен фактор за развитието на българското общество и икономическия напредък на нацията. Те имат основна заслуга за изграждането на основните икономически структури в следосвобожденска България. ТПК осигуряват достоен труд, неизменно оставайки близо до хората.

Кооперациите имат огромен принос за трудовата и социална интеграция на хората с увреждания. Хиляди хора с увреждания намират комплексна подкрепа за техните социални, трудови, културни, спортни, интелектуални и творчески потребности в ТПК.

В резултат на дългогодишното ползотворно сътрудничество с Агенцията за хората с увреждания НС на ТПК организира фестивал „125 години ТПК – в подкрепа на хората с увреждания“. Фестивалът ще се проведе в 8 града в страната и ще включва разнообразни събития, които ще допринесат за засилване фокуса на местната общественост към хората с увреждания, но не към техните проблеми и потребности, а към техните способности и възможност да бъдат пълноценно социално приобщени.

Варна е градът, избран като първи в календара на събитието, заради сериозния принос и активната роля в процеса на интеграция на хората с увреждания на Община Варна. Съобразно с ограниченията, които се налагат от санитарните изисквания, в намален мащаб спрямо първоначалния проект, програмата на фестивала предвижда от 14-ти до 17-ти септември представяне на едноименна изложба с 20 пана и състезание „Танцуваме заедно“. На 16.09.2020 г., от 10.30 ч., в Центъра за култура, спорт и иновации „Юнашки салон“ ще се проведе откриване на изложбата, след което от 11.10 ч. стартира състезанието „Танцуваме заедно“.

Състезанието следва олимпийските принципи, като с участието на здрави лица и хора с увреждания във всяка конкурсна двойка ще бъде демонстрирана способността на обществото ни да преодолява социалните бариери пред интеграцията на хората с увреждания. Състезанието ще се проведе пред входа на залата, а при лоши метеорологични условия – във фоайето при изложбата. В състезанието, освен хората с увреждания от целевата група (10 лица с трайни увреждания), ще участват като ментори танцьори от танцов състав към Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух към Регионалната организация на глухите, гр. Варна. В състезанието човек с увреждане и здрав човек ще сформират танцувална двойка. Двойките ще преминат през няколко състезателни кръга. Във всеки етап професионални танцьори ще им показват основна стъпка на даден танц (валс, танго, рокендрол, ръченица и други), която те ще трябва да възпроизведат според възможностите си. Целта на това събитие е да създаде у хората усещане за всеобща радост и веселие, да покаже, че музиката и танцът са любими на всички. Чрез спонтанната емоция, която пораждат, те се явяват най-краткият път между сърцата на хората.

В рамките на фестивала жителите и гостите на града ще могат да разгледат интересна фотоизложба. Целта на тази фотоизложба е да се уловят и покажат мигове от дейността на кооперациите, тяхното развитие и участие в социално-икономическия живот на страната, както и съвременното им присъствие като носители на най-прогресивния социално ориентиран бизнес модел. Представени са и моменти от живота на кооператорите, трудовото ежедневие, споделена радост от празници със семейството и свободното време. Професионалните фотографии ще открехнат за здравите хора прозорец към живота на хората с увреждания, ще разкажат техните истории, ще създадат между тях по невидим начин усещане за близост и топлота.

Още събития

Може би ще посетите
пт, Юни 21, 2024
Парк "Бедечка", Стара Загора