НЧ „Нова светлина” – с. Горно Новково; Община Омуртаг; Министерство на културата

Фолклорен събор „И си носим песента“ – с. Горно Новково

2022Неопределена през
Септември
с. Горно Новково (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

В духа на една добра традиция, в село Горно Новково, община Омуртаг, за пореден път ще се организира и проведе Националният фолклорен събор „И си носим песента“. Той се организира ежегодно от община Омуртаг и народно читалище „Нова светлина – 1956″ в село Горно Новково.

Съборът е форум на българската култура съхранявана от векове и предавана от поколение на поколение. Тук среща си дават българомохамедани от цяла България. Той е национален представителен форум на българомохамеданите от всички краища на България.

Подобни събития
Разгледайте