Фолклорен събор „Песни и танци на мегдана“, Карнобат

2021Неопределена през
Юли
Градски парк, Карнобат (карта)

През юли в Карнобат се провежда Фолклорен събор „Песни и танци на мегдана“ в Градски парк. Неговата основна цел е възраждане и популяризиране на българския фолклор. Организатори на мащабното събитие са народната певица Ганка Боева и фолклористът и народният певец  Георги Костов

Подобни събития
Разгледайте