Община Ружинци, Народно читалище „Христо Ботев-1898” – с. Ружинци

Фолклорен събор „Ружинци – 2021″

2022Неопределена през
Септември
с. Ружинци (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Община Ружинци и Народно читалище „Христо Ботев-1898“ – село Ружинци, канят ценителите на българския фолклор на Традиционния фолклорен събор „Ружинци-2021“, който ще се проведе от 3 до 5 септември, в село Ружинци.

Целта на събора е да съхранява, популяризира и развива народното песенно и танцувално творчество на България, както и да се поддържат културните взаимоотношения между самодейните колективи от страната. Да се насърчи приемствеността на младото поколение към активно общуване с българското народно творчество и фолклора.

Съборът няма конкурсен характер и в него могат да участват танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор, групи за обичаи, както и индивидуални изпълнители без възрастови ограничения.

Подобни събития
Разгледайте