Община Нови пазар, Народно читалище „Христо Ботев- 1872“ – гр. Нови пазар

Фолклорен събор „Станата пее“ – Нови пазар

2022Неопределена през
Май
гр. Нови пазар (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Традиционния фолклорен събор „Станата пее” ще се проведе в местността „Станата”. Организатор на фестивала е община Нови пазар.

Провеждането на събора спомага за проучване, популяризиране и съхраняване на фолклора от региона, за приемствеността между поколенията, и утвърждаването му в съвременния ни живот.

В събора ще вземат участие състави и индивидуални изпълнители от читалища и пенсионерски клубове, развиващи се в областта на музикалното, певческото, танцовото и словесно изкуство.

Подобни събития
Разгледайте