Народно читалище „Ламби Кандев-1893”

Фолклорен фестивал „Полъх от Искър”

Ежегоден фолклорен фестивал, който се провежда в края на септември в град Искър. Организира се от Народно читалище „Ламби Кандев-1893”

Подобни събития
Разгледайте