Народно читалище „Ламби Кандев-1893”

Фолклорен фестивал „Полъх от Искър”

2022Неопределена през
Септември
Народно читалище „Ламби Кандев-1893”, гр. Искър (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Ежегоден фолклорен фестивал, който се провежда в края на септември в град Искър. Организира се от Народно читалище „Ламби Кандев-1893”

Подобни събития
Разгледайте