Община Димитровград, читалище „Христо Ботев-1902”-Димитровград

Фолклорен фестивал „С групи за народни хора „Тракия” да се хванем на хорце, на нуждаещите се да помогнем от сърце”

Благотворителен танцов фолклорен фестивал „С групи за народни хора „Тракия” да се хванем на хорце, на нуждаещите се да помогнем от сърце” се организира от Община Димитровград и Народно читалище „Христо Ботев-1902” всяка година. Читалището има дългогодишен опит в своята дейност и през годините активно развива певческото и танцово изкуство, но и благотворителност.

Читалището е средище за духовност – културен център, което се стреми за задоволи духовния интерес.

Благотворителният фолкролен концерт е в помощ на деца в нужда. Във фестивала участват всички танцьори от формациите към читалището.

 

Подобни събития
Разгледайте