Фолклорен фестивал „Фолкиада Албена“

2021Неопределена през
Юни
к.к. Албена (карта)
ВХОД
БИЛЕТИ
Фолклорният фестивал „Фолкиада Албена“ се провежда в курорта Албена – един от най-известните морски курорти в Източна Европа. Събитието се провежда на открити сцени в курорта Албена. Възможност за допълнителен концерт и в град Балчик. /зависи от желанието и броя на участващите колективи  във фестивала/
Във фестивала могат да участват танцови, певчески и инструментални фолклорни състави и групи за обработен и традиционен фолклор, групи за стари градски песни, групи за етнически фолклор. Няма възрастови ограничения. Фолклорната програма на групата да е с продължителност 10 – 15 минути. Да се носят отличителните знамена и табели на колектива.
Цели на фестивала:
Предоставя възможност за сценична изява на творческите колективи; да поощрява творческите способности на личността; да популяризира българския и чуждестранния фолклор.
Подобни събития
Разгледайте