April
21 Sunday

ХХ Международния фолклорен празник „От Цветница до Гергьовден”

Sun, April 21, 2019 - Sun, April 21, 2019
c. Генерал Инзово, Тунджа

Описание

В село Генерал Инзово отново ще се съберат самодейни състави и индивидуални изпълнители за участие във Фестивалът на хармонията и красотата “От Цветница до Гергьовден”. Организатори на събитието са Община “Тунджа”, кметството на Генерал Инзово и Читалище “Н. Й. Вапцаров – 1926”.

Празникът цели да съхрани и утвърди фолклорното изкуство във всичките му аспекти, да предостави поле за изява на самодейни колективи, които да получат признание за труда си, да популяризират песните, танците и обредите на своите населени места и да ги запазят за бъдещите поколения.

Още събития

Може би ще посетите

No results found