Април
25 Неделя

ХХI Регионален фолклорен събор ,,Пролетни игри и обичаи –Цветница”, Твърдица

нд, Април 25, 2021 - нд, Април 25, 2021
гр. Твърдица, Твърдица

Описание

21-вото издание на Регионалния фолклорен празник „Пролетни игри и обичаи – Цветница” в Твърдица се отмени през 2020 г., заради коронавируса. 

XXI фолклорен събор „Пролетни игри и обичаи Цветница” ще се проведе в Твърдица. Организатори са Община Твърдица и Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”.

Празникът се провежда всяка година. Организаторите си поставят за цел да стимулират процесите за проучване, съхраняване и популяризиране на локалната и регионална специфика на пролетната обредност като част от системата на фолклорната култура и мястото й в съвременните културни процеси, да провокира интереса на децата и младежите с оглед усвояване на местната фолклорна традиция.

Още събития

Може би ще посетите