община Дулово и народните читалища от общината

ХХV ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР, с. Руйно

Единствен по рода си фестивал в Североизточна България се провежда ежегодно без прекъсване в продължение на 25 години.

Първото издание  датира от 1994 г. и се е превърнал в преглед на турската художествена самодейност. Поради големия интерес през годините, се утвърждава и става традиционен за община Дулово и от преглед прераства в Регионален фестивал на турския фолклор.

Ежегодно участие  във фестивала вземат близо 50 самодейни състави и групи от общината и страната. Специфичното за фестивала е, че в него се включват представители  на различни култури.

 

 

Подобни събития
Разгледайте