Регионален исторически музей – Габрово

Х Национален музикален фестивал на старата градска песен „С песен на сърцето“, Габрово

Музикалният фестивал има за цел да популяризира и запази градските традиции, да възроди старата градска песен и да подпомогне етнографи, музиковеди и литературоведи в изследователската им дейност, свързана с този специфичен дял фолклорно наследство.

Фестивалът се провежда пред пред Дечкова къща – място, обвързано с градската култура и традиции. Тя носи и едно друго име – „Къщата на спомените“. При влошени атмосферни условия, събитието ще се проведе в сградата на РИМ – място, обвързано с градската култура и традиции.

Десетото юбилейно издание на фестивала ще бъде с конкурсен характер, но без такса за участие!

Подобни събития
Разгледайте