Държавен куклен театър

ХVIII Международен куклен фестивал “Златният делфин”

Международният фестивал за куклено-театрално изкуство “Златният делфин” си поставя за цел да поощрява развитието на българската драматургия за куклен театър; да популяризира постиженията на българското куклено изкуство; да запознава със съвременните тенденции и най-новите художествени търсения на кукленото изкуство в световен план; да създава условия за задълбочаване на творческите контакти между куклено-театралните дейци от различните страни.

В рамките на Международния куклен фестивал “Златният делфин” се провеждат работни семинари, които обхващат широк кръг от въпроси, свързани с теорията и практиката на кукления театър. В него участват професионални театри от България и чужбина. Постановките, които кандидатстват за участие във фестивала, трябва да бъдат създадени след последното му издание.

Фестивалът се провежда в три раздела: постановка на нова българска куклена пиеса или по българска сценична адаптация на художествено произведение, написани след последното издание на фестивала, куклено-театрална постановка за деца и в куклено-театрална постановка за възрастни.

Подобни събития
Разгледайте