Габровски камерен оркестър, Община Габрово

43 Международен фестивал “Дни на камерната музика”, Габрово

През септември в Габрово в Художествена галерия “Хр.Цокев” се провежда 43-то издание на Меджународен фестивал Дни на камерната музика. То предлага широк жанров спектър от камерни изпълнители, като присъстват големи имена в българското и световното изпълнителско изкуство. На сцената се представят и непознати млади таланти.

 

Similar events
View