Kazanlak Municipality

Festival of carol groups “Welcome, Koledari”

2019Not defined in
December
Kazanlak (map)

Коледари огласяват площад „Севтополис“ в центъра на Казанлък с песни и обичаи за здраве и плодородие. Традиционният Фестивал на коледарските състави, организиран от Община Казанлък, посреща почитателите на народните традиции по Рождество Христово под мотото „Добре ми дошли, коледари!“. С красиви пожелания деца и възрастни в народни носии, с геги и гевреци, тъпани и гайди съживяват ритуалите край Бъдника. Предпразнично коледарите обсипват казанлъчани с тържествени наричания за благоденствие. Традиционно на фестивала се организира Коледното мегданско хоро от общината и от народно читалище „Жар – 2002“ , на което се хващат всички желаещи.
On the “Seuthopolis” square in the center of Kazanlak, koledari sing carol songs for health and fertility. The Traditional Festival of the carol groups, organized by the Municipality of Kazanlak, welcomes the fans of folk traditions at the Christmas Eve under the motto “Welcome, Koledari!”. With beautiful wishes, children and adults in folk costumes, drums and bagpipes, revive the holiday rituals. Traditionally, the festival organizes the Christmas Choro dance, which attracts all the guests.

Similar events
View