Народно читалище „Светлина – 1904 г.“, кметство с. Варненци, Община Тутракан

I Събор за автентичен фолклор „Добруджански роден край“ с. Варненци

202019Съб
/09
с. Варненци
ВХОД
СВОБОДЕН

I-ви Събор за автентичен фолклор „Добруджански роден край“ в с. Варненци, община Тутракан.

Организатори:
Кметство и Народно
читалище „Светлина –
1904 г.“ – с. Варненци,
Община Тутракан

Подобни събития
Разгледайте