Сдружение „Велека“ - гр. Бургас

II Международен музикално танцов фестивал „Велека фест“ 2021

Целта на фестивала е представяне културните традиции на различни страни ,творчески обмен на постиженията в областта на музиката и танца, възможност на участниците да се съберат и сприятелят чрез културната презентация на изкуството си.

Във „Велека фест“ могат да участват състави за фолклорни, характерни, модерни и мажоретни танци, инструментални групи, оркестри, вокални групи, солисти и изпълнители на други видове изкуство.

Фестивалът няма конкурсен характер и е предназначен за традиционни и съвременни групи, мажоретни състави, хорове и оркестри.

Подобни събития
Разгледайте