Народно читалище „Светлина – 1904 г.“, кметство с. Варненци, Община Тутракан

II Събор за автентичен фолклор „Добруджански роден край“ – с. Варненци

2022Неопределена през
Септември
с. Варненци (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

II-ри Събор за автентичен фолклор „Добруджански роден край“ в с. Варненци, община Тутракан.

Организатори:
Кметство и Народно
читалище „Светлина –
1904 г.“ – с. Варненци,
Община Тутракан

Подобни събития
Разгледайте