Народно читалище "Огняна-1899" с. Радомирци

IV Общински фолклорен фестивал „Радомирци пее и танцува“, с. Радомирци

202026Съб
/09
Радомирци (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Общинският фолклорен фестивал „Радомирци пее и танцува“ се провежда за трети път и съхранява българските народни традиции и обичаи, извор е на непреходната сила на българския дух, популяризира народното творчество.

Фестивалът е отворен за участници от всички възрастови групи и няма конкурсен характер. Включен е в културния календар на Община Червен бряг.

Подобни събития
Разгледайте