SYMMETRION, Международна асоциация по симетрия

Symmetry Festival 2021

Symmetry Festival 2021 ще се проведе в периода 9 – 12 юли 2021 г. в град София. Събитието е най-голямата мултидисциплинарна научна проява и арт фестивал в науката за симетрията. Събитието е организирано от SYMMETRION, под егидата на Международната асоциация по симетрия.

Научна и художествена програма (презентации и постери):

Международен интердисциплинарен научен и художествен фестивал – включващ беседи, презентации, уъркшопове, художествени изложби, представяне на книги, концерти, филми, представления и публични събития.

Планирани сесии:

Симетрия и естествена история
Симетрия във физиката, химията и материалознанието
Симетрия в математиката и информатиката
Симетрия в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства
Симетрия в биологичните науки и медицината
Симетрия и култура (археология; история; митология; етнология; мода; психология; лингвистика; икономика)
Симетрия в музиката, танците, фолклора, литературата и други изкуства
Симетрия в образованието и компютърните приложения

Подобни събития
Разгледайте