ТО „Турал Мениджмънт“

VI Международен фестивал „Славянски венец“, Варна

В VI Международен фестивал „Славянски венец“ вземат участие детски и юношески групи и солисти от страните от ОНД и Европа. Целта е да покажат уменията си и да се запознаят с работата на други отбори.
Да споделят творчески преживявания и да намерят много нови приятели – това са основните цели на организаторите на фестивала. Децата с увреждания също са поканени на фестивала, за да стимулират развитието на художественото творчество като средство за тяхната рехабилитация и социална адаптация.

Подобни събития
Разгледайте