кметство гр. Дунавци

VII Международен фолклорен фестивал „Дунавци пее и танцува“

2020Неопределена през
Август
площад пред кметството на Дунавци (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Международният фолклорен фестивал има за цел да съхрани и утвърди фолклорното изкуство (песенно, танцово, музикално, обредно и др.) в съвременния начин на живот.  Предоставя възможност на самодейните колективи за изява, да получат признание за труда си, за съхранение и популяризиране на песните, танците и обредите на своите населени места и региони. В празника могат да участват самодейни колективи и индивидуални изпълнители без ограничение във възрастта.

Фестивалът се  провежда под патронажа на Министерство на културата на Република България.

Празникът няма конкурсен характер. На всички участници се присъждат грамоти и сувенири от организаторите.

Програма на празника

16.00 ч. – Откриване

16.15 ч. – Начало на представяне на колективите – дефиле

16.30 ч. – фолклорни изяви на участниците

22.00 ч. – Закриване на празника и концерт.

 

Подобни събития
Разгледайте