Община Елин Пелин

VII Национален фолклорен фестивал Лазарица, Елин Пелин

2021Неопределена през
Април
Елин Пелин (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Национален фолклорен фестивал „Лазарица“ е посветен на песните, танците, наричанията и обичаите на пролетните празници – Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден. Фестивалът започва с парад-дефиле на участниците от фолклорните групи, танцовите състави и клубовете от НЧ „Елин Пелин 1896“ до пл. „Независимост“, Елин Пелин.

Цел на фестивала:
Да съхрани за поколенията богатите фолклорни традиции, да обнови и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство;
Да стимулира процесите на съхраняване и популяризиране на местната и регионална специфика на пролетната обредност, като част от системата на фолклорната култура и мястото ѝ в съвременните културни процеси;
Да провокира интереса на децата и младежите към усвояване на мес-тната фолклорна традиция.

В рамките на регламента се възпроизвеждат пролетни обичаи, пролетни игри и танци, обредни песни с подчертана локална/местна специфика, обработени танци и песни.

Всички участници във фестивала ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от фолклористи, етнографи, специалисти по танцов и музикален фолклор.

Подобни събития
Разгледайте