Община Аврен, Кметство –с. Китка, Кметство – с. Круша

VII Събор на Осеновата чешма, с. Круша и с. Китка

202015Съб
/08
с. Китка (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

На 15.08.2020 г. ще се проведе седмият Събор на Осеновата чешма, който събира жителите на селата Китка и Круша, както и много гости от община Аврен.

Осеновата чешма е изградена на 18.08.2012 г. по инициатива и с доброволен труд на хората от двете села, както и с финансовата помощ на Община Аврен.

Подобни събития
Разгледайте