VIII Международен фестивал на младите таланти „Златна перла“

2022Неопределена през
Юни
Златни пясъци, сцена „Амфитеатър” (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

Целта на фестивала е: Създаване на условия за формиране на културни ценности у подрастващите; откриване и подкрепа на талантливи младежи; запознанство и приятелство между творчески колективи от различни държави по света; повишаване на професионалното майсторство и обмяна на опит между участниците във фестивала; провеждане на майстор-класи, семинари за повишаване на квалификацията на педагози и ръководители на колективи; почивка и възстановяване на творческата младеж.

 

 

Подобни събития
Разгледайте