НЧ „Светлина 1999“, НЧ „Тодор Попов 1927“ – село Релец, Община Червен бряг

IX Национален Фестивал за песенно творчество „Христо Ковачев“, с. Релец

2019Неопределена през
Октомври
читалища „Светлина 1999“ и „Тодор Попов 1927“ с. Реселец (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

В началото на октомври в НЧ „Тодор Попов 1927“ в село Релец, община Червен Бряг се провежда IX Национален Фестивал за песенно творчество „Христо Ковачев”. Фестивалът се организира в памет на първия хоров диригент Христо Ковачев, който е създал на детски хор за народно пеене, носител на множество награди и е оставил в Златния фонд на БНР ценни записи на своето творчество.

Фестивала се организира от НЧ „Светлина 1999“ и НЧ „Тодор Попов 1927“ в село Релец, с подкрепата на Община Червен бряг.

Подобни събития
Разгледайте