Община Аврен, Кметство –с. Китка, Кметство – с. Круша

VIII Събор на Осеновата чешма

2022Неопределена през
Август
с. Китка (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

На 15.08.2021 г. ще се проведе осмият Събор на Осеновата чешма, който събира жителите на селата Китка и Круша, както и много гости от община Аврен.

Осеновата чешма е изградена на 18.08.2012 г. по инициатива и с доброволен труд на хората от двете села, както и с финансовата помощ на Община Аврен.

Подобни събития
Разгледайте