Община Две могили, Кметство и Народно читалище „Н. Й .Вапцаров-1902” – с. Кацелово

XII Събор на хърцоите – с. Кацелово

2022Неопределена през
Август
с. Кацелово (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

На 15 август 2021 г. в село Кацелово ще се проведе съборът на хърцоите. За единадесета поредна година се срещат фолклорни, певчески и танцови формации, както и индивидуални изпълнители от уникалната хърцойска общност. Това е пъстър и неповторим събор, който съхранява, обогатява и популяризира музикално-песенното и танцово хърцойско творчество. Съборът цели да събере в един ден и на едно място фолклорното богатство на хърцоите и да допринесе за неговото популяризиране и съхранение.

На сцената на събора се представят групи за автентичен местен фолклор, които показват запазените обичаи и рецепти. Село Кацелово е известно с автентичните си носии, пазени от 200 години. Местните хора са съхранили и хърцойския диалект, предаван от поколения и смятан за най-старата етнографска група в Североизточна България, която и днес пази обичаи като подковаване на сватове, и предпазване от русалии. Фестивалът на хърцоите се провежда под мотото „Хърцои от всички краища на България, да се съберем, опознаем и сприятелим!”


Хърцоите са една от групите старо българско население в Северна и някои райони на Североизточна България, разположени най‑вече в селищата около градовете Бяла и Русе. Те се срещат и по на запад в Търновско, а на изток – около района на гр. Разград. Техни съседи и много близки по своите културни и езикови характеристики на север са капанците.

Подобни събития
Разгледайте