Община Силистра, Народно читалище „Доростол – 1870“, Смесен хор „Седянка“

XIII Събор на хоровете от крайдунавските градове

110 години от Първия събор на хоровете от крайдунавските градове.

Организатори на събора са Силистренската община, Българският хоров съюз, силистренското читалище „Доростол 1870“ и силистренският хор „Седянка“.Първият събор на хоровете от крайдунавските градове в Силистра се провежда на 23 май 1910 година с над 400 хористи. За това събитие напомня и паметен знак в Дунавския парк на града – единственият паметник на песента в страната. Силистра има богати музикални традиции. В града през 1894 година излиза първото музикално списание в страната „Кавал“ на възпитаника на Пражката консерватория Карел Махан. От Силистра започва творческият път на много изявени музикални творци.

Подобни събития
Разгледайте