НУФИ "Филип Кутев"; СУН "Филип Кутев-Котел"

XIII-ТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО- ЮНОШЕСКИ КОНКУРС „ПЕСЕННА ДЪГА НАД КУТЕВ”

202126Съб
/06
Котел
Национален детско-юношески конкурс за индивидуални изпълнения на песенен и инструментален фолклор, който се провежда ежегодно на 1 април, тази година ще се проведе на 26 юни.
Целта на конкурса е съхраняване на песенния и инструменталния фолклор на България и приобщаване на младото поколение към ценностите на фолклорните традиции, както и откриването и изявата на млади таланти.